ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г. Print
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Е М И Н А Р

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г.

 

Годишно счетоводно приключване – 2018 г.

 

   1. Изисквания към годишното счетоводно приключване за 2018 г.

   2. Годишни финансови отчети съгласно изискванията на приложимата счетоводна рамка - Национални счетоводни стандарти или Международни счетоводни стандарти, приети за прилагане в Европейския съюз.

   3. НСС № 1 – Представяне на финансовите отчети. Основни изисквания на счетоводните стандарти.

   4. Годишни финансови отчети на микро- и малки предприятия.

   5. Публичност на финансовите отчети. Годишни доклади.

   6. Изменения в Закона за счетоводството.


      

     Годишно данъчно приключване – 2018 г.

      

      1. Годишно данъчно приключване за 2018 г. Сравнителен анализ с данъчните режими през 2017 г.

      2. Промени, свързани с режима на корекциите на грешки – чл. 75, ал. 3; чл. 79 от ЗКПО; корекции във връзка с промяна на счетоводната политика - чл. 82 от ЗКПО.

      3. Скрито разпределение на печалбата – да го декларираме ли в ГДД по чл. 92 от ЗКПО?

      4. Разходи, несвързани с дейността. Разходи, които не са документално обосновани.

      5. Безвъзмездно предоставяне на активи и услуги за нестопански цели по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ (лично ползване на фирмени активи). Данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове.

      6. Корекции на ползван данъчен кредит – чл. 79, чл. 79а, чл. 79б от ЗДДС.

      7. Промени и актуални въпроси на ДОПК. Административна и съдебна практика по прилагане на данъчните закони.

        

       Предстоящи промени в приложимото данъчно и осигурително законодателство – 2019 г.

        

       1. Предстоящи промени в ЗКПО и ЗДДФЛ.

       2. Актуални теми и интересни казуси по прилагане на ЗДДС. Практика на НАП, ВАС и СЕС.

       3. Закон за държавния бюджет на Р. България, Закон за бюджета на ДОО и Закон за НЗОК за 2019 г. Предстоящи промени в осигурителното законодателство.

        

       3.12.2018 г. (понеделник)

        

       8.30 – 8.50 h. Регистрация

       9.00 – 17.00 h.

        

       Почивка: 12.30 – 13.30 h

        

       Кафе-паузи: 10.15 – 10.30 h и 15.15 – 15.30 h

        

       Лектор: Иванка Силвестрова д.е.с., Регистриран одитор, Адвокат в САК, Консултант по данъчно право, Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти.

        

       Място на провеждане: Международен колеж, гр. Добрич, ул. „България” № 3, зала 205.

        

       Заявка за участие в семинара: до 20 ноември 2018 г.

        

       Цена за участие в семинара: 150 лв. с включен ДДС. За всеки следващ участник – 120 лв. с включен ДДС.

        

       При плащане на цената за семинара до 30 октомври 2018 г. – 130 лв. с включен ДДС. За всеки следващ участник - 120 лв. с включен ДДС.

        

       Цената включва: такса за лекции, материали за семинара, персонални консултации с лектора, 2 ароматни кафе-паузи, които включват: ароматно прясно приготвено кафе, селекция от билков и плодов чай, минерална вода и дребни сладки.

        

       След приключване на семинара ще се проведе Коледно парти – начало 18 h.

        

       Плащане: чрез банков превод: “Банка ДСК” АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF, “ФСК ОДИТ” ЕООД.

        

       За контакти: моб.: 0887 812 118, тел.: 058 595 000; 058 592 777, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it