ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2021 г. ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2022 г. PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси:

1700 София, Лозенец, Витоша, ул.         
Слав Караславов,20Б,бл.2,вх. Б,ап. 4;

9000 Варна, Бизнесцентър Евксиновград, оф. 203

9300 Добрич, ул. „Методи Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;

Тел.:  0887/812-118;
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;              
www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Е М И Н А Р

 

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2021 г.

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2022 г.

 

Чрез приложението ZOOM

 

 

Годишно счетоводно приключване – 2021 г.

 

   1. Изменения в Закона за счетоводството.
   2. Изисквания към годишното счетоводно приключване за 2021 г.
   3. Основни изисквания на счетоводните стандарти.
   4. Годишни финансови отчети съгласно изискванията на приложимата счетоводна рамка - Национални счетоводни стандарти или Международни счетоводни стандарти.
   5. Годишни финансови отчети на микро- и малки предприятия.
   6. Годишни доклади за дейността.
   7. Публичност на финансовите отчети.

      

     Годишно данъчно приключване – 2021 г.

      

       1. Изисквания към годишното данъчно приключване за 2021 г. Сравнителен анализ с данъчните режими през 2020 г.
       2. Печалби и доходи, реализирани от търговия на пазар за растеж.
       3. Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък.
       4. Данъчни облекчения под формата на минимална помощ и данъчни облекчения, представляващи държавна помощ.
       5. Касови наличности. Счетоводни и данъчни аспекти при скрито разпределение на печалбата.
       6. Подаване на информация в НАП от платците на доходите със Справката за изплатени доходи на физически лица и Справката за изплатени доходи по трудови правоотношения. Административна и съдебна практика.
       7. Актуални въпроси, свързани с прилагане на режим в Съюза – регистрация и отчитане.
       8. Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ, ЗАДС и ДОПК.
       9. Административна практика на НАП.
       10. Съдебна практика на ВАС и СЕС.

         

        Предстоящи промени в приложимото данъчното и осигурително законодателство – 2022 г.

         

         1. Изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗМДТ, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.
         2. Закон за държавния бюджет на Р. България за 2022 г.
         3. Изменения в осигурителното законодателство. Закон за бюджета на ДОО и Закон за НЗОК за 2022 г.


          Участниците в семинара могат да поставят въпроси и да получат отговори по целия пакет от данъчни закони, както и да поставят въпроси в специфични отрасли и дейности.
          Въпросите може да се поставят по време на семинара в чата на Zoom, а също и предварително на ел. адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

           

          26.11.2021 г. (петък)

          8.30 – 8.50 h.  Регистрация в Zoom.

          9.00 – 17.00 h.

          Почивка: 12.30 – 13.30 h

          Кафе-паузи: 10.30 – 11.00 h и 15.30 – 16.00 h

          Лектор: адв. Иванка Силвестрова д.е.с., регистриран одитор, правен консултант, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти.

          Място на провеждане: Zoom. Предварителен тест на приложението с желаещите участници в семинара.

          Заявка за участие в семинара: до 25 ноември 2021 г. Записване на участниците чрез изпращане на информация за издаване на фактура или чрез заявка на е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

          Цена за участие в семинара: 120 лв., с включен отделно ДДС (144 лв. с ДДС).

          При ранно записване до 31.10.2021 г. и за всеки следващ участник – 10 % отстъпка (108 лв. с включен отделно ДДС или 129.60 с ДДС).

          Цената включва: такса за лекции, материали за семинара, персонални консултации с лектора.

          Плащане: чрез банков превод: “Банка ДСК” АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF, “ФСК ОДИТ” ЕООД.

          За контакти: моб.: 0887 812 118, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .