ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2020 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 г. PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Е М И Н А Р

 

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2020 г.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 г.

 

 

Годишно счетоводно приключване – 2020 г.

 

  1. Изменения в Закона за счетоводството.
  2. Изисквания към годишното счетоводно приключване за 2020 г.
  3. Основни изисквания на счетоводните стандарти. Промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.).
  4. Годишни финансови отчети съгласно изискванията на приложимата счетоводна рамка - Национални счетоводни стандарти или Международни счетоводни стандарти.
  5. Годишни финансови отчети на микро- и малки предприятия.
  6. Годишни доклади.
  7. Публичност на финансовите отчети и Covid-19.

    

   Годишно данъчно приключване – 2020 г.

    

    1. Изисквания към годишното данъчно приключване за 2020 г. Сравнителен анализ с данъчните режими през 2019 г.
    2. Промени в данъчното третиране, свързани с неизпълнение на изискванията за инвестиране на преотстъпения корпоративен данък.
    3. Промени в регулирането на слабата капитализация.
    4. Данъчно облагане при напускане в съответствие с Директива 2016/1164/ЕС за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци.
    5. Изменения относно контролираните чуждестранни дружества.
    6. Хибридни несъответствия.
    7. Актуални въпроси по ЗКПО и ЗДДФЛ.
    8. Нови моменти във връзка с подаване на информация в НАП от платците на доходите със Справката за изплатени доходи по трудови правоотношения и Справката за изплатени доходи на физически лица.
    9. ЗКПО, ЗДДФЛ и Covid-19.
    10. Предприятия без дейност.
    11. Административна практика на НАП. Съдебна практика на ВАС и СЕС.

      

     Предстоящи промени в приложимото данъчно и осигурително законодателство – 2021 г.

      

      1. Предстоящи промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗМДТ, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.
      2. Закон за държавния бюджет на Р. България за 2021 г.
      3. Предстоящи промени в осигурителното законодателство. Закон за бюджета на ДОО и Закон за НЗОК за 2021 г.

        

       Участниците в семинара могат да поставят въпроси и да получат отговори по целия пакет от данъчни закони, както и да поставят въпроси в някои специфични отрасли и дейности.

       Въпросите може да се поставят по време на семинара, а също и предварително на ел. адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

        

       27.11.2020 г. (петък)

        

       8.30 – 8.50 h. Регистрация

       9.00 – 17.00 h.

        

       Почивка: 12.30 – 13.30 h

        

       Кафе-паузи: 10.30 – 11.00 h и 15.30 – 16.00 h

        

       Лектор: адв. Иванка Силвестрова д.е.с., регистриран одитор, правен консултант, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти.

        

       Място на провеждане: Международен колеж, гр. Добрич, ул. „България” № 3, зала 205.

        

       Заявка за участие в семинара: до 15 ноември 2020 г. Записване на участниците чрез заявка на е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

        

       Цена за участие в семинара: 150 лв., с включен ДДС. За всеки следващ участник – отстъпка 10 %.

       При плащане до 31 октомври 2020 г.: отстъпка 10 %.

        

       Цената включва: такса за лекции, материали за семинара, персонални консултации с лектора, 2 кафе-паузи, които включват: ароматно прясно приготвено кафе, селекция от билков и плодов чай, минерална вода и дребни сладки.

        

       Плащане: чрез банков превод: “Банка ДСК” АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF, “ФСК ОДИТ” ЕООД.

        

       За контакти: моб.: 0887 812 118, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .