Print
  bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

А


 М


 А


 

 

 Р


 

 

 Г


 

 

 О 

 

 


Р


 

 

 П


С Е М И Н А Р


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2012 г. КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2013 г.
    
1-ви ден: 29.11.2012 г. (четвъртък)
8.30 – 8.50 h.  Регистрация
 
9.00 – 17.00 h.
Годишно счетоводно приключване
         

1. Акценти на годишното счетоводно приключване. Законова рамка за 2012 г.
2. Съставяне на годишен финансов отчет за 2012 г. СС 1 Представяне на финансови отчети. Международен счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети. Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица.
3. Финансово отчитане на дълготрайните материални активи, нематериалните активи, материалните запаси и безвъзмездните средства, предоставени от държавата и ЕС.
4. Финансово отчитане на корпоративния данък.
6. Публикуване на финансовите отчети. Годишен доклад за дейността.


2-ри ден: 30.11.2012 г.  (петък)
9 – 12.30 h
 
Годишно данъчно прикликючване
1. Акценти на годишното данъчно приключване. Законова рамка за 2012 г.
2. Годишна данъчна декларация. Данъчен финансов резултат. Определяне на данъците. Данъчен амортизационен план за 2012 г.
3. Преотстъпени данъци.
4. Режим на СИДДО. Казуси по прилагането на СИДДО.

13.30 - 17.00 h.

Промени в данъчното и осигурителното законодателство през 2012 г. и 2013 г.
1. Корпоративно подоходно облагане. Облагане на доходите на физическите лица. Местни данъци и такси.
2. Данък върху добавената стойност. Решения по дела на Съда на Европейския съюз (СЕС).
3. Закон за бюджета на ДОО за 2013 г. Кодекс за социално осигуряване. Закон за здравното осигуряване.
Почивка: 12.30 – 13.30 h
Кафе-паузи: 10.30 – 11.00 h и 15.00 – 15.30 h
Лектор:
д.е.с. Иванка Силвестрова, Регистриран одитор, Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти
Място на провеждане:
гр. Добрич, ул.“Ген. Киселов” №1, ет.6 (в сградата на ДЗИ)
Цена: 200 лв. с включен ДДС.
Цената включва: такса за лекции, писмени материали, консултации по време на семинара, кафе-паузи.
Отстъпки:
*При плащане до 15.11.2012 г. – 190 лв. с ДДС
**За всеки втори участник от една фирма – 180 лв. с ДДС
Заявки за участие: до 22 ноември 2012 г.
Плащане: чрез банков превод: “Банка ДСК” АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF “ФСК ОДИТ” ООД  или в брой в деня на семинара.
За контакти: тел./факс 058 602 387, моб. 0887 812 118 -  “ФСК ОДИТ” ООД,  e-mail:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it