bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

 

 

А
М
А
Р
Г
О
Р
П


С Е М И Н А Р – П Р А К Т И К У М

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ – 2010 г.
    
24.09.2010 г. (петък)
8.30 – 8.50 h.  Регистрация
9.00 – 17.00 h.
1. Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12.02.2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги.
2. Казуси, свързани с данъчно третиране на доставки на услуги с получател данъчно задължено лице и с получател данъчно незадължено лице.
3. Казуси, свързани със специфични случаи на определяне на мястото на изпълнение на:
  • Услуги, свързани с авторски права;
  • Услуги, свързани с недвижими имоти;
  • Услуги по оценка, експертиза или работа върху движими вещи;
  • Услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни и други подобни мероприятия, включително панаири и изложби;
  • Услуги по транспорт на стоки и спедиция в ЕС и извън него;
  • Услуги по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства.
4. Казуси, свързани с данъчно третиране на доставки с непрекъснато изпълнение.
5. Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС.
6. Доставки, за които се подава VIES-декларация.
7. Казуси, свързани с данъчно третиране на доставки на стоки втора употреба, извършени от дилъри.
8. Казуси, свързани с данъчно третиране на туристическите услуги.
9. Данъчен режим на правото на данъчен кредит.
10. Данъчен режим на възстановяване на ДДС. Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12.02.2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на ДДС, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка.
11. Други изменения в ЗДДС.
25.09.2010 г. 9.00 – 10.30 Индивидуални консултации
Кафе-паузи: 10.30 – 11.00 h
Лектор:
Иванка Силвестрова д.е.с., Регистриран одитор, Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти
Място на провеждане: гр. Трявна, х-л „Сезони" ***

 

Настаняване: на 23.09.2010 г. след 14.00 h

Цена: 200 лв., която е с включен ДДС.

Цената включва: такса за лекции, писмени материали, две нощувки (23 и 24.09.), две закуски на блок маса, един обяд, две вечери, кафе-пауза, застраховка, курортна такса, паркинг, сейф, ползване на открит плувен басейн, безжичен интернет

Отстъпки:

* За всеки втори участник от една фирма – 190 лв. с ДДС

Потвърждение: до 31 август 2010 г.

Плащане: до 05 септември 2010 г. чрез банков превод: "Банка ДСК" АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF "ФСК ОДИТ" ООД

За контакти: моб. 0887 812 118; тел./факс 058 602 387 - "ФСК ОДИТ" ООД, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it