Правни услуги
bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

 

Законите са разум и трябва да бъдат разум, освободен от страстите”

 

Аристотел

 

В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО:

 

 • Консултации по търговско право, вещно право, облигационно и гражданско право;
 • Консултации по трудово право и осигурително право;
 • Подбор на персонал, в т. ч. счетоводен;
 • Консултиране на юридически лица с нестопанска цел;
 • Консултации по общинско право;
 • Консултации по защита правата на човека по вътрешно и международно право;
 • Консултации по публичното и частно право;
 • Правни анализи;
 • Регистриране на фирми;
 • Обявяване на актове в Агенцията по вписванията;
 • Прехвърляне на предприятия по чл. 15 от Търговския закон;
 • Изготвяне на договори за прехвърляне на дялове в дружества;
 • Изготвяне на договори и планове за преобразуване на търговски дружества;
 • Изготвяне на договори в областта на гражданското и търговско право.