Екип
bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

ssa40618

Иванка Дамянова Силвестрова

Дипломиран експерт-счетоводител от 1998 г., дипл. № 421. Регистриран одитор. Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, гр. София. Вещо лице в списъка на ДОС. Вписана в списъка на контрольорите и проверители към Агенцията по вписванията със Заповед № РД-01-454/01.10.2010 г. на Изпълнителния директор.

Автор на книги и практически помагала в областта на счетоводството. Автор на книгата „Счетоводната политика на предприятието”, издадена през 2002 г., преизд. 2003 г., издателство „Информа интелект”, гр. София.

Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти. Преподавател по икономика и счетоводство. Реализирани програми, включително на Националния съвет по счетоводство, за обучение на счетоводители и ръководители на фирми по фирмено счетоводство, финансов мениджмънт, годишно счетоводно приключване и по прилагане на Международните счетоводни стандарти и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – гр. Добрич, гр. Видин, гр. Враца; семинари по данъчно законодателство – ЗДДС, ЗКПО; Тематичен семинар по прилагане на ЗДДФЛ в к.к. Златни пясъци - 2010 г.; Тематичен семинар по прилагане на ЗДДС в гр. Добрич – 2010 г.; Семинар "Нацинални счетоводни стандарти", к. к. "Св. Св "Константин и Елена""; Семинар "Годишно счетоводно и данъчно приключване - 2016 г.", хотел "Мистрал", гр. Балчик; х-л Лайтхаус Голф енд спа резорт - декември 2017 г., семинар „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма –  законодателна рамка и нови изисквания”, през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (Програма ZOOM), Семинар „Формиране на капитала на земеделската кооперация. Счетоводно и данъчно отчитане на селскостопанската дейност по НСС и МСС” (Програма ZOOM), и др.

Висше икономическо образование, магистърска степен, специалност „Счетоводна отчетност”, отличен успех, ИУ, гр. Варна - 1980 г. Правоспособност на преподавател по икономика и счетоводство. Икономически техникум, гр. Добрич, специалност „Икономика на индустрията”, златен медал – 1976 г.

Специализация „ИОУ на промишленото производство”, ВИИ, гр. София – 1984 г.

Специализация „Мениджмънт”, УНСС, гр. София – 1992 г.

Сертификат за обучение по Международни счетоводни стандарти, издаден от Американската агенция за международно развитие (USAID) от 2000 г.;

Сертификат за извършване на одит на пенсионни фондове, издаден от ИДЕС от 2000 г.;

Сертификат за обучение по Международни одиторски стандарти по Проект „Капиталови пазари” към USAID и ИДЕС от 2001 г.;

Сертификат за лектор по Международни счетоводни стандарти, издаден от ИДЕС от 2002 г.;

Сертификат от 2002 г., издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители за извършване на независим финансов одит след 01.01.2003 г.

Сертификат за обучение по Международни одиторски стандарти, издаден от ИДЕС от 2008 г.;

Право на Европейския съюз.

Магистър по право; Адвокат от САК.

Работни езици: Английски, френски, руски.