Данъчни услуги
bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:

 

  • Консултации по данъчно законодателство;
  • Консултации по социално и здравно осигуряване; Консултации в областта на координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз и прилагане на Регламентите на ЕС;
  • Тематични семинари по данъчно законодателство;
  • Данъчна защита и представителство при данъчни ревизии; Обжалване на ревизионни актове;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации на юридически лица по ЗКПО;
  • Изготвяне на данъчни декларации на местни и чуждестранни физически лица по ЗДДФЛ;
  • Изготване на декларации на регистрирани лица по ЗДДС;
  • Изготвяне на декларации по социално и здравно осигуряване.

 

Нашите служители са висококвалифицирани специалисти с магистърска степен по счетоводство и контрол и с необходимите професионални знания и натрупан опит в областта на одита, правото, счетоводството, финансите и данъците. Ние предлагаме сътрудничество и професионални решения за успешно развитие на бизнеса.