Счетоводни услуги
bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

       Счетоводна кантора: гр. Добрич, ул. "Независимост", № 14, НТС, офис 407


За да сте сигурни и спокойни за бизнеса си, Ви е необходимо професионално  счетоводно, административно и правно обслужване.

 • Текуща обработка на счетоводна информация;
 • Изготвянето на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети, в т. ч. относно определяне на дружествени дялове, преобразуване и др.;
 • Практическо обучение на счетоводители по индивидуална програма за оперативни счетоводители и съставители на финансови отчети;
 • Курсове и тематични семинари по Националните и Международни счетоводни стандарти;
 • Курсове по счетоводство;
 • Изготвяне на становища по прилагането на счетоводното законодателство;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Консултации по изготвяне на финансови отчети;
 • Изготвяне на програмни продукти за съставяне на финансови отчети по МСС и НСФОМСП на юридически лица, включително на юридически лица с нестопанска цел и на финансови отчети на предприятия в ликвидация; счетоводен амортизационен план и данъчен амортизационен план; труд и работна заплата; инвентаризационни описи и друг бизнес софтуер по клиентски поръчки;
 • Финансово-счетоводни експертизи;
 • Финансови анализи;
 • Консултиране и оценка на възможни бъдещи капиталови инвестиции;
 • Консултиране в областта на бизнескомбинациите, преобразуване на търговски дружества и оценка на цяло предприятие.

 

Нашите служители са висококвалифицирани специалисти с магистърска степен по счетоводство и контрол и с необходимите професионални знания и натрупан опит в областта на одита, правото, счетоводството, финансите и данъците. Ние предлагаме сътрудничество и професионални решения за успешно развитие на бизнеса.