Welcome to the Frontpage
За нас

.

 bg_map

 

za_nas_2

 

ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ „ФСК ОДИТ” ЕООД е регистрирана по ф.д. 436 от 2003 г. на ДОС със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Методи Кусевич" № 4, ет. 3, ап. 14.

Предметът на дейност на дружеството включва независим финансов одит на финансови отчети на предприятия по реда на Закона за независимия финансов одит, консултантска дейност, счетоводни услуги и други бизнес услуги. Възложители са дружества от сектор индустрия, строителство, търговия, туризъм, селско стопанство, бюджетни предприятия, включително общини, юридически лица с нестопанска цел и други неправителствени организации. „ФСК ОДИТ” ЕООД генерира над половината от своите приходи от одиторски и консултантски услуги в областта на корпоративните финанси, търговското и данъчното законодателство на големи предприемачески компании и бързо развиващи се компании от малкия и среден бизнес от индустрията, услугите, търговията и др.

Собственик на капитала на „ФСК ОДИТ” ЕООД е Иванка Дамянова Силвестрова, дипломиран експерт-счетоводител, дипл. № 421/1998 г. Регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти.

Регистрираният одитор осъществява дейност чрез офисите си в гр. София, район Лозенец, Витоша, ул. „Слав Караславов”, 20Б, бл. 2, вх. Б, ап. 4, в гр. Добрич, ул. "Методи Кусевич" № 4, ет. 3, ап.14; офис: ул. "Независимост" 14, гр. Варна, Бизнес център Евксиноград, бул. „Княз Борис I”, № 296, офис 203.

 

Нашата мисия е да бъдем ориентирани към просперитета на нашите бизнес клиенти. Ние предлагаме сътрудничество и професионални решения за успешно развитие на бизнеса.

 

Нашите служители са висококвалифицирани специалисти с магистърска степен по счетоводство и контрол и с необходимите професионални познания и натрупан опит в областта на одита, правото, счетоводството, финансите и данъците.

 

Ние уважаваме своите клиенти и делови партньори и сме загрижени за техните интереси. Предоставяме професионални одиторски услуги в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти (ISA). Нашата одиторска практика е насочена в полза на обществения интерес и е съобразена с принципите на Етичния кодекс на професионалните счетоводители на МФС.

 

Holiday Apartment "Sonnet" Luxury and Simplicity  http://sonnet.cityplaza.eu/

Екологичната социална мрежа ---> http://www.cityplaza.eu/
 

Who's Online

We have 5 guests online